Prototyp MPU watcher

MPU WATCHER - prototyp

Numer Przystąpienia Data Typ Alertu Wiadomość Adres www Projektu Przetworzono
345 2024-02-23_09-43-22 change Zaktualizowano etap projektu 345 do Uzgodnienia i opiniowanie projektu Przejdź do strony projektu 345> processed
361 2024-02-28_13-41-37 change Zaktualizowano etap projektu 361 do Podjęcie uchwały Przejdź do strony projektu 361> processed
339 2024-02-22_09-28-41 change Zaktualizowano etap projektu 339 do Przekazanie do Rady Miejskiej Przejdź do strony projektu 339> processed
341 2024-02-20_18-06-22 change Zaktualizowano etap projektu 341 do Przekazanie do Rady Miejskiej Przejdź do strony projektu 341> processed
208 2024-02-28_11-41-26 change Zaktualizowano etap projektu 208 do Rozpatrywanie uwag Przejdź do strony projektu 208> processed
298 2024-02-28_13-41-10 change Zaktualizowano etap projektu 298 do Przekazanie do Rady Miejskiej Przejdź do strony projektu 298> processed
298 2024-02-23_09-45-09 change Zaktualizowano etap projektu 298 do Rozpatrywanie uwag Przejdź do strony projektu 298> processed
297 2024-02-21_10-31-25 change Zaktualizowano etap projektu 297 do Rozpatrywanie uwag Przejdź do strony projektu 297> processed
323 2024-02-29_17-45-51 change Zaktualizowano etap projektu 323 do Uchwalenie Przejdź do strony projektu 323> processed
363 2024-02-26_13-55-01 change Zaktualizowano etap projektu 363 do Podjęcie uchwały Przejdź do strony projektu 363> processed
210 2024-02-28_11-39-36 change Zaktualizowano etap projektu 210 do Rozpatrywanie uwag Przejdź do strony projektu 210> processed
300 2024-02-23_09-43-07 change Zaktualizowano etap projektu 300 do Uzgodnienia i opiniowanie projektu Przejdź do strony projektu 300> processed
321 2024-02-13_09-40-02 change Zaktualizowano etap projektu 321 do Wyłożenie projektu do publicznego wglądu Przejdź do strony projektu 321> processed
297 2024-02-28_11-41-07 change Zaktualizowano etap projektu 297 do Przekazanie do Rady Miejskiej Przejdź do strony projektu 297> processed
365 2024-02-23_17-28-59 change Zaktualizowano etap projektu 365 do Podjęcie uchwały Przejdź do strony projektu 365> processed
364 2024-02-23_17-27-26 change Zaktualizowano etap projektu 364 do Podjęcie uchwały Przejdź do strony projektu 364> processed
339 2024-02-28_14-44-14 change Zaktualizowano etap projektu 339 do Uchwalenie Przejdź do strony projektu 339> processed
81 2024-02-28_15-45-08 change Zaktualizowano etap projektu 81 do Podjęcie uchwały Przejdź do strony projektu 81> processed
309 2024-02-19_17-31-18 change Zaktualizowano etap projektu 309 do Uchwalenie Przejdź do strony projektu 309> processed
330 2024-02-28_11-40-46 change Zaktualizowano etap projektu 330 do Uchwalenie prawomocne Przejdź do strony projektu 330> processed